Partia polityczna

Partia polityczna

Partia polityczna

Partia polityczna jest słowem wywodzącym się z języka łacińskiego i oznaczającym pars a więc część. Mowa tu o organizacji o charakterze społecznym, jaka jest powoływana nie z przymusu i konieczności, ale dobrowolnie. Ma ona ustalany jakiś konkretny program polityczny i co za tym idzie dochodzi do jego realizacji poprzez wywieranie wpływu na innych, poprzez zdobywanie władzy w organizmie państwowym i forsowanie w rządach swoich systemów życia społecznego. Partie grupują polityków będących ich członkami. Wydziela się szereg rozmaitych rodzajów partii politycznych, z czego istnieje wiele specyficznych czynników przyczyniających się do ich powstania i wyodrębnienia.

Mowa tu na przykład o takim czynniku i parametrze jak struktura organizacyjna czy geneza organizacyjna. W pierwszym przypadku wydziela się na tejże podstawie partie komitetowe oraz rozwinięte, w drugim aspekcie mowa natomiast o partiach parlamentarno-wyborczych oraz pozaparlamentarnych.

Artykuł napisany przez: