Polityka

Polityka

Polityka

Polityka jest to pojęcie, jakie wywodzi się z języka greckiego. Jest to w dosłownym tłumaczeniu słowo etymologicznie pochodzące od wyrazu poly, czyli mnogość a co za tym idzie różnorodność. Ponadto warto też zwrócić uwagę na słowo polis, także bezpośrednio związane z wyrazem polityka tak dobrze nam dzisiaj znanym. Polis to miasto – państwo, więc stąd bezpośredni związek. Termin polityka wąże się z naukami społecznymi. Można go traktować na wiele rozlicznych sposobów. Warto wiedzieć, że polityka pojawiła się już jako słowo używane w języku w czasach Arystotelesa.

Jest to nic innego jak słowo oznaczające model rządzenia danym obszarem, terytorium, krajem. Na celu w definicji podawanej przez Arystotelesa miało być dobro wspólne. Jeżeli patrzeć na o, jak rozwijała się ta nauka w starożytności a także jakie były następnie jej koleje losu w średniowieczu, to warto wiedzieć, że była wówczas tendencja do idealizacji polityki oraz do wywyższania polityków. Ponadto można też stwierdzić, że politykę utożsamiano wtedy z dziedziną mającą ścisły kontakt z prawami natury lub też siłami nadprzyrodzonymi.

Celem było w tym wypadku uzasadnianie nierówności, podziałów społecznych wyższości osób rządzących itd. W okresie nowożytnym natomiast zaczęły przejawiać się charakterystyczne procesy demokratyzacji. W związku z tym pojawiła się kwestia obiektywizacji poglądów i zmieniła tym samym geneza i rozumienie słów polityka oraz osoby polityka jako działacza. Obecnie natomiast wraz z pojęciem polityka pojawiają się w definicji tejże dziedziny nauki takie terminy jak przymus, czasem przemoc, perswazja, manipulacja, negocjacja, kompromis, kontestacja itd.

Kiedyś takich określeń z charakteryzowanym tu terminem nie było. Jeżeli chodzi o definicję polityki jako nauki w ogóle, to nie tylko Arystoteles decydował się na podjęcie tego tematu. Również Stephen D. Tansey przedstawił swoją konkretną wizję, jaka w jego uznaniu obejmowała szeroki wachlarz rozmaitych sytuacji, które sprzyjały wielorakim interesom realizowanym przez ludzi zarządzających. Celem tych interesów a także rządzenia w ogóle okazywało się uzyskanie określonych celów. Po co? Po to, aby żyło się lepiej. W historii polityki bardzo duże znaczenie odegrały też teorie głoszone przez lata przez Marka Webera.

Artykuł napisany przez: